Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Ekonomia » Transfery władzy własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Efekt drugiego pokolenia

Transfery władzy własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Efekt drugiego pokolenia


Transfery władzy własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Efekt drugiego pokolenia

Cena: 99,00 zł

Wydawnictwo: C.H.Beck

Liczba stron: 344

Oprawa: miękka

Numer katalogowy: 2049923

Dostępność: 2 - 4 dni

Poleć znajomym :
Transfery władzy własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych. Efekt drugiego pokolenia - opis

...warto od razu stwierdzić, że praca w pełni spełnia wymogi stawiane publikacjom naukowym i może być rekomendowana do wydania. Zarówno w odniesieniu do obszaru problemowego o dużej aktualności, zastosowanych narzędzi badawczych, sprawności posługiwania się aparatem pojęciowym przynależnym reprezentowanej dyscyplinie, czy umiejętnościom krytycznej analizy tekstów i formułowania wniosków nie budzi zastrzeżeń. Jest dziełem dojrzałym, wnoszącym istotny wkład w rozwój dyscypliny i dziełem ciekawym poznawczo. Można ją traktować zarówno jako ciekawą lekturę dla specjalistów, dowód dojrzałości naukowej przy ubieganiu się o kolejne szczeble kariery naukowej, a określone jej fragmenty mogą być przydatnym zbiorem narzędzi i argumentów w praktyce przeprowadzania procesów sukcesyjnych. Dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB we Wrocławiu (...) dr R. Zajkowski w swoich rozważaniach empirycznych koncentruje się na różnicach w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem w różnych fazach procesu sukcesji. Ten wątek nie jest eksplorowany w literaturze polskiej i niewiele mu się poświęca miejsca w literaturze światowej (...). Nie ulega wątpliwości, że dzieło dr. Roberta Zajkowskiego stanowi osiągnięcie tego naukowca, wpisując się znakomicie w aktualne dyskusje na temat wsparcia przedsiębiorstw rodzinnych i wzmocnienia ich wizerunku jako formuły biznesu, na który zasługują. Dr hab. Wojciech Popczyk Uniwersytet Łódzki

Nowości z kategorii Ekonomia: