Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Ekonomia » Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce

Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce


Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce

Cena: 42,00 zł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Liczba stron: 170

Oprawa: miękka

Numer katalogowy: 2042140

Dostępność: 24h

Poleć znajomym :
Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce - opis

Gospodarstwa domowe stanowią niezwykle istotny element systemu finansowego, dlatego należałoby poddawać je ocenie i badaniom. Osiąganie efektywności i odnalezie­nie się gospodarstw domowych na rynku finansowym jest niezwykle trudne. Pojawiają się przeszkody natury informacyjnej w postaci braku dostępu do danych z całego sys­temu finansowego. To powoduje, że najmniejsze jednostki muszą działać w warunkach ograniczonego dostępu do informacji. Przy tym narastająca liczba produktów i narzędzi finansowych może nie tylko powodować dodatkowy zamęt, ale także zagubienie związa­ne z brakiem czasu i środków na odpowiednią edukację finansową. W monografii zatytułowanej Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce poddano analizie dorobek naukowy poświęcony zagadnieniom dotyczącym fi­nansów osobistych, młodej subdyscypliny nauk o finansach, oraz efektywności – sze­roko opisanej w literaturze (zwłaszcza w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa). Zauważyć należy, że problem efektywności w odniesieniu do funkcjonowania gospo­darstwa domowego nie jest problemem nowym – istnieje od początku nauki poświę­conej gospodarstwom domowym. Jednakże podjęte prace badawcze ograniczają się za­zwyczaj do analizy pojedynczych czynników, nie uwzględniając holistycznego spojrze­nia na problem ani zależności przyczynowo-skutkowych między tymi determinantami. Ze wstępu

Nowości z kategorii Ekonomia:

Człowiek w organizacji

Człowiek w organizacji
Cena 39,90 zł