Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Konkurencja, przedsiębiorczość

Konkurencja, przedsiębiorczość - Księgarnia internetowa.

 • Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku
 • Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku

 • Autor: Monika Klimontowicz
 • Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście dostrzegają znaczenie aktywów niematerialnych, choć ciągle nie wykorzystują ich skutecznie. Autorka przeprowadziła gruntowną analizę...
 • Cena: 65,30 zł


 • Analiza zdarzeń na rynkach akcji
 • Analiza zdarzeń na rynkach akcji

 • Autor: Gurgul Henryk
 • Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość...
 • Cena: 63,00 zł


 • Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy
 • Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy

 • Autor: Nassim Nicholas Taleb
 • Długookresowe strategie już nie działają – stawia tezę Nassim Nicholas Taleb. W dzisiejszym świecie przeważa to, co nieznane, przypadkowe i zmienne. Jak przetrwać w tej niepewności, oswoić nieobliczalność zjawisk i chaos, a nawet na tym wygrać? Odpowiadając na te pytania, w swoim erudycyjnym, dowcipnym eseju autor dotyka najważniejszych dylematów gospodarki, biznesu
 • Cena: 62,60 zł


 • Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji
 • Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

 • Autor: Rak Adam
 • Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z procesem planowania, przygotowania i realizacji inwestycji. Szczególnymi regułami są zwłaszcza obwarowane przedsięwzięcia finansowane ze środków publicznych. Autor, korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas współpracy z...
 • Cena: 49,00 zł


 • Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
 • Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

 • Książka podejmuje problematykę konkurencji w gospodarce w szerokim spektrum jej zagadnień teoretycznych i empirycznych, w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i regionów. Tematyka ta należy do kluczowych zarówno w teorii nauk ekonomicznych, jak i praktyce gospodarczej. Ma też swoje szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki. Podjęcie przez Polskę - jako pierwszy...
 • Cena: 104,30 zł


 • Decyzje o warunkach współzawodnictwa
 • Decyzje o warunkach współzawodnictwa

 • Autor: Woźniak Adam
 • Książka w przystępny i systematyczny sposób przedstawia podstawowe modele opisujące procesy podejmowania decyzji. Po krótkim wstępie, trzy następne rozdziały opisują kolejno: sytuację decyzyjną pojedynczego decydenta, sytuację współzawodnictwa, tj. sytuację dwu albo więcej decydentów powiązanych ze sobą poprzez rezultaty swoich działań i nie chcących lub nie...
 • Cena: 94,30 zł


 • Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw

 • Wiedza to najważniejszy zasób, jakim dysponują współczesne przedsiębiorstwa. Można ją kupić, ale nie można jej wyprodukować w tradycyjny sposób. Jest wynikiem analizy i syntezy danych związanych z doświadczeniem, obserwacjami oraz celowymi badaniami prowadzonymi przez ludzi nauki. Powstaje między innymi w szkołach wyższych, gdzie nieustannie poszukuje się nowoczesnych...
 • Cena: 38,30 zł


 • Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce
 • Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce

 • Przedsiębiorczość stymuluje rozwój gospodarczy i społeczny, pozwala tworzyć nowe miejsca pracy. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wymaga określonej polityki wykorzystującej i ukierunkowującej środki publiczne, użycia. Jednocześnie indywidualistyczny aspekt działalności gospodarczej może rzutować na osiąganie celów gospodarczych i społecznych, stąd w rozwiniętych...
 • Cena: 49,70 zł


 • Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań.
 • Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań.

 • Autor: Hołub-Iwan Joanna, Perenc Józef
 • Innowacje są obecnie najistotniejszym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności współczesnych gospodarek. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw wskazują, że jesteśmy bardzo mało innowacyjni. Zdaniem wielu przedsiębiorców przyczyną jest brak środków na rozwój i wdrażanie innowacji. Badania jednak dowodzą, że nie tylko trudności w pozyskaniu kapitału ograniczają...
 • Cena: 64,70 zł


 • Innowacyjność Usług Biznesowych W Podnoszeniu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Innowacyjność Usług Biznesowych W Podnoszeniu Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 • Autor: Lidia Kuczewska, Robert Nowacki
 • Współcześnie w sektorze usług coraz większego znaczenia nabierają usługi biznesowe. Ich rozwój wiąże się z coraz szerszym stosowaniem outsourcingu. Autorzy podjęli próbę zidentyfikowania przejawów innowacyjności usług biznesowych jako czynników podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz motywów i zakresu korzystania z tych usług przez przedsiębiorstwa...
 • Cena: 54,90 zł


 • Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej.
 • Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej.

 • Autor: Jurczyk Zbigniew
 • Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej jest pracą pionierską na polskim rynku wydawniczym, w której w tak szerokim zakresie omówiony został aspekt ekonomiczny i prawny polityki kartelowej Unii Europejskiej. Przenikanie się obu pierwiastków tj. prawniczego i ekonomicznego występuje w całej monografii a nie tylko w poszczególnych rozdziałach i jest próbą niezwykle...
 • Cena: 104,70 zł


 • Kompendium wiedzy o konkurencyjności
 • Kompendium wiedzy o konkurencyjności

 • Kolejna pozycja z cieszącej się dużą popularnością serii Kompendium wiedzy o.... Wielowątkową problematykę konkurencyjności przedstawiono w sposób syntetyczny, prostym i zwięzłym językiem. Wyszukiwanie informacji ułatwia alfabetyczny wykaz haseł oraz umieszczone na marginesach definicje. Podręcznik-leksykon jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych...
 • Cena: 49,00 złStrona 1 z 5

Prowadzenie własnego biznesu nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Rynek bywa okrutny, łatwo więc nie osiągnąć żadnego zysku czy wręcz ponieść ogromne straty, tracąc klientów na rzecz innych firm świadczących ten sam rodzaj usług lub sprzedających ten sam towar. Z tego powodu konkurencja, oraz przedsiębiorczość to tematy, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać. Aby zapewnić sobie stabilną pozycję na rynku, trzeba wiedzieć co nieco na temat aktywów niematerialnych, zarządzania wizerunkiem firmy, prawie dotyczącym ochrony konkurencji, koncepcji szybkiego wytwarzania czy też poziomach konkurencyjności. Zapoznanie się z tymi pojęciami jest bez wątpienia cenne, ale nie warto wydawać pieniędzy na dojazdy i tracić czasu na udział w szkoleniach, kiedy można zdobyć tę samą wiedzę z książek. Konkurencyjne ceny i szeroki wybór oferuje nasza księgarnia internetowa - ekonomiczna wiedza jest teraz na wyciągnięcie Twojej ręki.