Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Biznesplan

Biznesplan - Księgarnia internetowa.

 • 101 niezwykłych pomysłów na biznes
 • 101 niezwykłych pomysłów na biznes

 • Autor: Marynowicz Grzegorz
 • Znajdź pomysł i przejdź na swoje Pomysł na biznes, który podbije rynek i przyniesie milionowe zyski, to marzenie każdej osoby rozpoczynającej własną działalność. Znalezienie takiej żyły złota nie jest jednak proste, o czym przekonali się ci, których biznesy nie wypaliły. Na początku każda idea wydaje się najlepsza, ale w trudnych realiach zbyt optymistyczne...
 • Cena: 39,90 zł


 • Biznes, etyka, odpowiedzialność
 • Biznes, etyka, odpowiedzialność

 • Połączenie gospodarki z nauką i techniką oraz ich współdziałanie powoduje powstawanie nowych, istotnych dylematów etycznych. Prezentowana książka jest unikatowym na polskim rynku wydawniczym kompendium na temat etyki biznesu, dostarczającym zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych wskazówek co do wykorzystania wiedzy z tego zakresu w życiu gospodarczym. Pozwala...
 • Cena: 69,00 zł


 • Biznesplan jak go budować i analizować
 • Biznesplan jak go budować i analizować

 • Autor: Opolski Krzysztof, Waśniewski Krzysztof
 • Książka niniejsza napisana została z myślą o tych, którzy muszą sprawdzić mniej lub bardziej złożone problemy menedżerskie, w tym założenie lub roz­wój własnego przedsiębiorstwa, do podstawowego pytania: czy to sięopłaci? Pokazano tu, na praktycznych przykładach konkretnych przedsiębiorstw, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach...
 • Cena: 59,30 zł


 • Biznesplan po polsku (wyd. II)
 • Biznesplan po polsku (wyd. II)

 • Autor: Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik
 • "Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedź na kilkadziesiąt pytań z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia. W...
 • Cena: 45,30 zł


 • Biznesplan W 10 Krokach Przewodnik Od Pomysłu Do Wdrożenia
 • Biznesplan W 10 Krokach Przewodnik Od Pomysłu Do Wdrożenia

 • Autor: Jerzy T Skrzypek
 • Nie ma biznesu bez biznesplanu. Autor, wybitny praktyk w dziedzinie sporządzania biznesplanów i wykładowca na kursach i treningach menedżerskich z zakresu przedsiębiorczości, prowadzi czytelnika za ręką przez cały proces przygotowania biznesplanu. W kolejnych krokach omawia m.in. elementy modelu, proces tworzenia studium wykonalności i biznesplanu, plan strategiczny, plany...
 • Cena: 46,20 zł


 • Biznesplan w praktyce
 • Biznesplan w praktyce

 • Autor: Tokarski Andrzej, Tokarski Maciej, Wójcik Jacek
 • Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunkowane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne, by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu - biznesplanu. Biznesplan stanowi...
 • Cena: 34,20 zł


 • Biznesplan w praktyce (wydanie IV poprawione)
 • Biznesplan w praktyce (wydanie IV poprawione)

 • Autor: Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik
 • So­lid­ny plan jest naj­lep­szą ba­zą ge­nial­nej im­pro­wi­za­cji, a osią­gnię­cie suk­ce­su w przy­szło­ści jest uwa­run­ko­wa­ne do­brym opra­co­wa­niem te­raź­niej­szo­ści. Dla­te­go waż­ne jest, by kon­cep­cję do­ty­czą­cą pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści prze­ło­żyć na ję­zyk kon­kret­nych i re­al­nych pla­nów...
 • Cena: 59,30 zł


 • Biznesplan. Model Najlepszych Praktyk
 • Biznesplan. Model Najlepszych Praktyk

 • Autor: Jerzy T.skrzypek
 • Książka przedstawia zestaw zasad i procedur opracowania biznesplanu określany mianem modelu najlepszych praktyk, który jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autora. W kolejnych rozdziałach omówione zostały elementy modelu, proces konstruowania studium wykonalności i biznesplanu oraz wzajemne związki między nimi, a także plan strategiczny, marketingowy i organizacyjny
 • Cena: 52,00 zł


 • Biznesplan. Pytania i odpowiedzi
 • Biznesplan. Pytania i odpowiedzi

 • Autor: Hermaniuk Tomasz
 • W prezentowanej publikacji autor przedstawia od strony praktycznej proces tworzenia biznesplanu dla dowolnej organizacji gospodarczej. Nowatorską formułą książki jest jej układ składający się z pytań i odpowiedzi. Są to pytania, które najczęściej zadają sobie osoby po raz pierwszy przystępujące do samodzielnego tworzenia biznesplanu. Autor udziela na nie merytorycznych...
 • Cena: 48,70 zł


 • Biznesplan. Zastosowania i przykłady
 • Biznesplan. Zastosowania i przykłady

 • Autor: Zbigniew Pawlak
 • Książka w przystępny, a jednocześnie kompleksowy sposób ukazuje ogólne zasady, standardy techniki przygotowywania biznesplanów. Autor, bazując na bogatych własnych doświadczeniach wyniesionych z wieloletniej praktyki doradczej, jak również znajomości planów finansowych opracowywanych przez najlepsze krajowe i zagraniczne firmy konsultingowe, które wielokrotnie opiniował...
 • Cena: 42,00 zł


 • Ekspert biznesu. Jak wymyślić, stworzyć i prowadzić zyskowny biznes bez środków na start
 • Ekspert biznesu. Jak wymyślić, stworzyć i prowadzić zyskowny biznes bez środków na start

 • Autor: Grzesik Adam
 • Sukcesu ucz się od ludzi, którzy go odnieśli! Co jest miarą powodzenia firmy? Rozpoznawalność marki, innowacyjność produktu, liczba wywiadów, których jej właściciel udzielił mediom branżowym? A może po prostu pieniądze, jakie dzięki niej zarabia? Nie łudźmy się. Biznesu nie zakłada się sobie, a muzom. Firmy istnieją po to, by przynosić dochód. A zarabiania
 • Cena: 32,80 zł


 • Inteligencja strategiczna
 • Inteligencja strategiczna

 • Autor: Wells John R.
 • Jak stworzyć mądrą firmę! W dzisiejszych czasach przetrwają najmądrzejsi. Świat biznesu usiany jest grobami znanych firm, które odnosząc sukcesy i wypracowując wielkie zyski, nie dostrzegły w porę konieczności zmiany. Umiejętność dostosowywania się do zmian jest miarą inteligencji, dlaczego więc przedsiębiorstwa wykazują się tak niską inteligencją strategiczną?...
 • Cena: 44,90 zł


 • Jak Inwestować W Złoto I Srebro
 • Jak Inwestować W Złoto I Srebro

 • Autor: Michael Maloney
 • W przeszłości jako środków płatniczych używano wielu rzeczy: żywego inwentarza, ziarna zbóż, przypraw, muszelek, paciorków, a w dzisiejszych czasach funkcje te pełni papier. Ale tylko dwie rzeczy stanowiły prawdziwy pieniądz: złoto i srebro. Gdy papierowych pieniędzy jest zbyt dużo, wskutek czego trąca one swoja wartość, ludzie zawsze powracają do metali...
 • Cena: 57,00 zł


 • Jak Napisać Biznesplan Gwarantujący Sukces
 • Jak Napisać Biznesplan Gwarantujący Sukces

 • Autor: Garrett Sutton
 • Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu - zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie. Czytając tę książkę, zostaniesz przeprowadzony przez cały proces tworzenia skutecznego biznesplanu, począwszy od wizji Twojego biznesu, a skończywszy na biznesplanie
 • Cena: 47,00 złStrona 1 z 3

Księgarnia internetowa ekonomiczna przygotowuje dla swoich klientów bogatą ofertę publikacji dotykających tematyki ekonomicznej, a w szczególności porad biznesowych, sylwetek ludzi czy wskazówek w zakresie giełdy, zarządzania firmą i działania kryzysowego. To wiedza, którą każda osoba zaczynająca lub prowadząca biznes powinna mieć. Żeby ją pozyskać wystarczy skorzystać z oferty księgarni. Dla osób, które planują lub zaczynają dopiero przygodę z biznesem szczególnie pomocne będą publikacje podejmujące temat biznesplanu. Wyjaśniono w nich przede wszystkim, jak pisać taki dokument, jak go realizować, a także co brać pod uwagę przy jego tworzeniu. Jest on bardzo ważny, gdyż jego elementami są podstawowe analizy - analiza rynku, analiza mocnych i słabych stron czy w końcu analiza finansowa. Dokument daje obraz opłacalności pomysłu biznesowego. Jest to też dokument, na podstawie którego firma będzie działać. Warto wiec zajrzeć do księgarni ekonomicznej i zaopatrzyć się w niezbędne pozycje.