Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Rynek usług, towarów

Rynek usług, towarów - Księgarnia internetowa.

 • 7 Prawdziwych Powodów Odchodzenia Z Pracy
 • 7 Prawdziwych Powodów Odchodzenia Z Pracy

 • Autor: Leigh Branham
 • Jak rozpoznać stany zniechęcenia wartościowych pracowników i w porę zapobiegać ich rezygnacjom z pracy. Dzięki innowacyjnej koncepcji "bodźców wypychających" pracowników z firmy i "przyciągających" do niej, Leigh Branham zmienia nasze spojrzenie na kwestie utrzymywania najcenniejszych pracowników w organizacji. Okazuje się, że bardzo wiele osób odchodzi, ponieważ...
 • Cena: 59,00 zł


 • Abc Jak Inwestować W Nieruchomości
 • Abc Jak Inwestować W Nieruchomości

 • Autor: Ken Mcelroy
 • "ABC. Jak inwestować w nieruchomości' - to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między innymi tego: - jak stać się majętnym dzięki inwestowaniu w nieruchomości - jak pokonać mity, które powstrzymują nas od działania - jak znaleźć nieruchomość...
 • Cena: 47,00 zł


 • Analiza rynków finansowych
 • Analiza rynków finansowych

 • Autor: Starzeński Oskar
 • Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów całościowej oceny badanej gospodarki. Sprawna organizacja rynku finansowego jest bowiem niezbędnym warunkiem optymalnej wyceny kapitału i jego alokacji, a przez to i optymalnego...
 • Cena: 74,70 zł


 • Austriacy o standardzie złota
 • Austriacy o standardzie złota

 • Autor: Praca zbiorowa
 • Towar pieniężny to swego rodzaju towar odniesienia, punkt orientacyjny, a nie jednostka miary. Fizycznym odpowiednikiem niezmiennej wartości, która służyłaby do mierzenia innych wartości, jest niezmienny punkt odniesienia w kosmosie. [...]
 • Cena: 39,90 zł


 • Centra usług w Krakowie. i ich relacje z otoczeniem lokalnym
 • Centra usług w Krakowie. i ich relacje z otoczeniem lokalnym

 • Autor: Grzegorz Micek, Janusz Górecki, Jarosław Działek
 • Do głównych walorów publikacji Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym należy przedstawienie kompleksowej ilościowej i jakościowej oceny wpływu krakowskich centrów na otoczenie lokalne. […] Interesujące są wyniki obliczeń dochodów budżetów lokalnych i regionalnych z tytułu podatków; w opracowaniu zwrócono także uwagę na niedostrzegane...
 • Cena: 51,20 zł


 • Derekrutacja czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy
 • Derekrutacja czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy

 • Autor: Brayshaw Lucyna, Chrobot Anna, Konior Ewa
 • Poradnik, który kompleksowo omawia możliwe środki ochrony pracodawcy przed nadużyciami ze strony pracowników oraz zawiera wskazówki, jak przeprowadzić proces derekrutacji, aby maksymalnie ograniczyć straty finansowe i wizerunkowe, uniknąć sporu sądowego, a także zabezpieczyć interesy firmy.
 • Cena: 69,00 zł


 • Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012
 • Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012

 • Autor: Pilc Michał
 • "Lapidarnym wyrazem mojej oceny niech będzie stwierdzenie, że przedłożoną dysertację uważam za najlepszą pracę, z jaką w ogóle miałem do czynienia w swojej dotychczasowej karierze recenzenckiej, ponieważ wnioski wynikające z zawartych w niej badań i analiz w istotny sposób wzbogacają naszą wiedzę o bezrobociu i funkcjonowaniu rynku pracy w Polsce". Z recenzji...
 • Cena: 70,30 zł


 • Dobór personelu
 • Dobór personelu

 • Autor: Tomasz Witkowski
 • Do kogo adresowana jest ta książka? Przede wszystkim nie powinni jej czytać ludzie , którzy poszukują gotowych i szybkich rozwiązań w zakresie zarządzania personelem. Nie znajdą tutaj recept w rodzaju "dobór personelu w weekend". Nie powinni jej też czytać ci, którzy szukają gotowego algorytmu doboru personelu. Czytelników, którzy z taką nadzieją sięgają...
 • Cena: 69,00 zł


 • Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań
 • Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań

 • Autor: Paszkowska-Rogacz Anna
 • Celem opracowania jest poprawa skuteczności pracy doradców zawodowych. W pierwszej części, będącej wstępem do całości pracy, autorka prezentuje modele teoretyczne badań nad doradztwem zawodowym, specyfikę i zadania doradcy oraz zarys współczesnych koncepcji wyboru zawodowego. Część druga zawiera opis czterech metody diagnostycznych, które mogą znaleźć zastosowanie...
 • Cena: 42,70 zł


 • Dystrybucja usług medycznych. Zagadnienia ekonomiczne i etyczne
 • Dystrybucja usług medycznych. Zagadnienia ekonomiczne i etyczne

 • Autor: Paul Dolan Jan Abel Olsen
 • Przedstawiamy całkiem nowy, niestandardowy podręcznik do ekonomiki ochrony zdrowia.Jest on mocno osadzony w dziedzinie ekonomii,a jednocześnie zawiera precyzyjne omówienie dystrybu- cyjnych konsekwencji wyboru różnych modeli ekonomicznych oraz uzasadnienie konieczności udziału systemu publicznego w rynku opieki zdrowotnej. Z jednej strony,Autorzy używają argumentów...
 • Cena: 63,30 złStrona 1 z 15

Ekonomia jest nauką bardzo pożyteczną, choć trudną. Rynek usług, czy towarów rządzi się pewnymi niepisanymi prawami, z którymi warto się zapoznać. Nie tylko ułatwi to prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale też wzbogaci ogólne pojęcie o rzeczywistości. Czyż nie jest ciekawe, jakie modele ekonomiczne są stosowane na rynku usług medycznych i czym różnią się od rynku literatury pięknej lub usług turystycznych i krajoznawczych? Okazuje się też, że rynek towarów i usług ma istotny wpływ na rynek pracy w wielu różnych branżach - o czym powinien dowiedzieć się każdy z nas, wszyscy przecież w ten czy inny sposób do niego należymy. Szeroki wybór literatury na temat rynku, od poradników związanych z rynkiem pracy, przez opis wpływu Strefy Euro na rynki finansowe, po fachowe książki z dziedziny rynku nieruchomości oferuje nasza księgarnia internetowa. Zapraszamy!