Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Controlling

Controlling - Księgarnia internetowa.

 • Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie
 • Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

 • Autor: Brojak-Trzaskowska Małgorzata, Owidia-Surmacz Anna, Porada-Rochoń...
 • W książce przedstawiono genezę controllingu, jego funkcje i rodzaje. Zwrócono uwagę na miejsce controllera w strukturze organizacyjnej i jego zadania. Wskazano na pozytywne aspekty posiadania controllingu w przedsiębiorstwie oraz na bariery jego wdrażania.
 • Cena: 63,30 zł


 • Controlling dla menedżerów
 • Controlling dla menedżerów

 • Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest rola i miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, - jakie są organizacyjne uwarunkowania controllingu
 • Cena: 66,00 zł


 • Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • Autor: Siekierski Włodzimierz
 • W książce pokazano praktyczne możliwości wdrożenia w pełnej skali nowoczesnego systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A. Wykazano również, że implementacja controllingu prowadzić będzie do wzrostu efektywności oraz znacznego usprawnienia funkcjonowania tej organizacji. Opracowany w książce model operacyjnego controllingu finansowego jest narzędziem...
 • Cena: 73,30 zł


 • Controlling Koncepcja, zastosowania, wdrożenie
 • Controlling Koncepcja, zastosowania, wdrożenie

 • Autor: Goliszewski Jacek
 • Celem książki jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia controllingu i wskazanie możliwości jego realizacji w przedsiębiorstwie. Autor omawia w niej cele i zadania controllingu w ujęciu międzynarodowym, określa, czym jest controlling, a także prezentuje rolę i zadania controllera. Opisuje metody projektowania i wdrażania systemu controllingu w celu wsparcia zarządzania...
 • Cena: 89,00 zł


 • Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie
 • Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie

 • Autor: Niedbała Bogusław, Sierpińska Maria
 • Rozwój gospodarki rynkowej, zmienne otoczenie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności, globalizacja, coraz większe trudności z koordynacją jednostek wchodzących w ich skład - wszystkie te czynniki komplikują zarządzanie przedsiębiorstwami, które powinno być nastawione na przyszłość, oraz powodują, że konieczna jest kontrola jakości podejmowanych decyzji prowadzona...
 • Cena: 49,00 zł


 • Controlling procesów. Jak wdrożyć?
 • Controlling procesów. Jak wdrożyć?

 • Autor: Chomuszko Magdalena
 • Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem oraz wiąże go z nowoczesną prezentacją przedsiębiorstwa poprzez procesy w nim zachodzące, wyodrębniając w ten sposób nowe ujęcie controllingu nazwane w literaturze controllingiem procesów. Mnogość zagadnień zawartych w tych obszarach (controlling i podejście procesowe) może powodować...
 • Cena: 49,00 zł


 • Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa międzynarodowa
 • Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa międzynarodowa

 • Autor: Dyczkowski Tomasz
 • Książka ta jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych skutecznością działania organizacji pozarządowych, a w szczególności do kadry zarządzającej i pracowników służb finansowo-księgowych tych jednostek oraz osób odpowiedzialnych za współpracę między organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi. Z myślą o tej grupie Czytelników...
 • Cena: 64,70 zł


 • Controlling w praktyce
 • Controlling w praktyce

 • Autor: dr Tomasz Wnuk-Pel, Dr Zbigniew Leszczyński
 • Kompleksowe, obszerne opracowanie prezentujące metody zarządzania kosztami i finansami przedsiębiorstwa i ich zastosowanie w praktyce. Przy prezentacji kolejnych metod zarządzania autorzy posługują się konkretnym przykładem przedsiębiorstwa produkcyjnego, w który wplecione są wyjaśnienia teoretyczne potrzebne do zrozumienia rozwiązań praktycznych. Na danych liczbowych...
 • Cena: 160,60 zł


 • Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • Autor: Janczyk-Strzała Elżbieta
 • Książka stanowi syntetyczną analizę rozwiązań controllingowych istniejących w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zamysłem autorki było przybliżenie menedżerom narzędzia, jakim jest controlling, dzięki któremu można doprowadzić do poprawy efektywności oraz zwiększyć wartość przedsiębiorstwa.
 • Cena: 64,30 zł


 • Controlling w przykładach. Poradnik praktyka
 • Controlling w przykładach. Poradnik praktyka

 • Autor: Wojciech Próchnicki
 • Osiemnaście studiów przypadku z dziedziny controllingu Controlling w przykładach. Poradnik praktyka to książka przeznaczona dla pracowników działów controllingu, finansów i sprzedaży. Każdy z rozdziałów stanowi studium przypadku wybranego zagadnienia wraz z propozycją optymalnych rozwiązań. Wszystkie przykłady czy zagadnienia to wynik codziennej pracy autora...
 • Cena: 37,00 zł


 • Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce
 • Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce

 • Autor: Janczyk-Strzała Elżbieta
 • Książka wypełnia istniejącą lukę, jako źródło informacji o możliwościach zastosowania controllingu w tak specyficznych jednostkach, jak uczelnie niepubliczne Zawarte w niej wnioski mogą posłużyć jako zalecenia i rekomendacje dla osób zarządzających uczelniami oraz innym osobom pragnącym zgłębić omawianą problematykę. Zaproponowana koncepcja controllingu wzbogaconego"
 • Cena: 68,30 zł


 • Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie
 • Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie

 • Autor: Nesterak Janusz
 • W książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowych, konsultacji z członkami najwyższych szczebli zarządczych przedsiębiorstw
 • Cena: 69,00 zł


 • Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele
 • Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele

 • Autor: Dagmara Chachuła
 • System controllingu będący przedmiotem rozważań w ramach niniejszej pracy, przedstawiony został w dwóch ujęciach: teoretycznym, opisującym w syntetyczny sposób zasadnicze założenia i rozwiązania koncepcji oraz empirycznym, zestawiającym podstawowe charakterystyki rzeczywistych zastosowań w warunkach praktyki gospodarczej. W rozdziale pierwszym podjęto próbę uporządkowania...
 • Cena: 47,70 zł


 • Controlling. Teoria, zastosowania. Wydanie 3
 • Controlling. Teoria, zastosowania. Wydanie 3

 • Autor: Stanisław Marciniak
 • Cechą charakterystyczną książki jest prezentacja sformalizowanych systemów controllingu, co znajduje swoje odbicie w zapisie proceduralnym postępowania na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia teoretyczne controllingu, takie jak: idea, paradygmaty, dylematy, rodzaje oraz charakterystyka systemowego ujęcia instrumentu...
 • Cena: 51,70 złStrona 1 z 2

Zarządzanie przedsiębiorstwem ciężko uznać za rzecz łatwą lub niewymagającą wiedzy. Pod ciągłą kontrolą trzeba mieć stan finansów: relacji koszty-wpływy i przychody-wydatki, mocne i słabe strony swojej działalności gospodarczej w ujęciu aktualnej sytuacji na rynku, ryzyko związane z inwestycjami, plan marketingowy oraz mnóstwo innych czynników. Warto w tej kwestii zaufać wieloletniemu doświadczeniu ekspertów ekonomii. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni przedsiębiorcy powinni więc zagłębić się w pojęcie controllingu i jego odmian: strategicznej, procesów, bankowej, marketingowej oraz operacyjnej (czasami nazywanej operatywną). Naprzeciw potrzebie łatwego i szybkiego dostępu do wiedzy na ten temat wychodzi nasza księgarnia ekonomiczna - Warszawa jest naszą siedzibą. W niewygórowanych cenach mogą tu Państwo nabyć opracowania i poradniki, które pomogą Państwu usprawnić działanie swojej firmy. Tylko u nas znajdą Państwo najszerszy wybór najlepszej dostępnej na rynku literatury tak tanio. Serdecznie zapraszamy!