Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Jednostki budżetowe

Jednostki budżetowe - Księgarnia internetowa.

 • Pomoc społeczna w praktyce - wzory decyzji i pism z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
 • Pomoc społeczna w praktyce - wzory decyzji i pism z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

 • Autor: Grzegorz Rajski
 • Kompletny zbiór dokumentacji – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających...
 • Cena: 213,10 zł


 • Budżetowanie w ochronie środowiska
 • Budżetowanie w ochronie środowiska

 • Autor: Filipiak Beata, Kochański Konrad, Szczypa Piotr
 • Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu budżetowania w ochronie środowiska. Zawiera cenne wskazówki do poszukiwania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej w obszarze budowania społecznej odpowiedzialności i kształtowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Cena: 46,30 zł


 • Celowość i oszczędność wydatków publicznych
 • Celowość i oszczędność wydatków publicznych

 • Autor: redakcja naukowa Hanna Kuzińska
 • Zagadnienia dotyczące potrzeby oszczędzania pieniędzy publicznych oraz dyskusja o celowości tych wydatków nigdy nie tracą aktualności. Napięcie tej dyskusji niepomiernie wzrasta w okresach przedwyborczych oraz sytuacjach kryzysowych, gdy argumentów przemawiających za dokonywanymi trudnymi wyborami o alokacji środków poszukują politycy. Na co dzień tymi zagadnieniami...
 • Cena: 44,90 zł


 • Finansowanie samorządu gminnego studia przypadków
 • Finansowanie samorządu gminnego studia przypadków

 • Przyjęta przez autorów konwencja książki (studia przypadków) sprawia, że jest ona opracowaniem komplementarnym w stosunku do innych, teoretycznych, publikacji z dziedziny finansów samorządowych dostępnych na rynku. Praktyczny wymiar treści zawartych w książce sprawia, że jest ona ciekawa i przydatna dla osób, które zawodowo i naukowo zajmują się samorządem terytorialnym
 • Cena: 58,30 zł


 • Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej
 • Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej

 • Autor: Krzysztof Korociński
 • Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzających jednostką budżetową, głównych księgowych (skarbników), pracowników zajmujących się ewidencją główną i pomocniczą, składnikami majątkowymi oraz osób...
 • Cena: 119,00 zł


 • Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism. (z suplementem elektronicznym)
 • Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism. (z suplementem elektronicznym)

 • Autor: Sputowski Arkadiusz Jerzy, Wojdylak-Sputowska Zofia
 • Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy - urzędu miasta. Gotowy wzorzec instrukcji przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku oraz od 1 stycznia 2014 roku. W ustawie z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości...
 • Cena: 156,90 zł


 • Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa
 • Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

 • Autor: Postuła Igor
 • W książce przedstawiono funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa oraz wykazano, w jaki sposób państwowy charakter własności determinuje działanie tych mechanizmów. Atutem publikacji jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzanych przez autora wśród członków zarządów i rad nadzorczych spółek oraz...
 • Cena: 79,00 zł


 • Plan Finansowy 2018 Dla Jednostek Budżetowych I Samorządowych Zakładów Budżetowych
 • Plan Finansowy 2018 Dla Jednostek Budżetowych I Samorządowych Zakładów Budżetowych

 • Autor: Izabela Świderek
 • Plan finansowy jest dokumentem prognostycznym o krótkoterminowym charakterze. Definiuje on roczne zamierzenia podmiotu publicznego, sprowadzone do sfery finansowej. W odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, zamierzenia te rozszerzone są o sferę rzeczową. Rola i znaczenie prawidłowo skonstruowanego planu finansowego od kilku lat systematycznie rośnie. Wpływ na to...
 • Cena: 147,00 zł


 • Plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej tworzenie, realizacja, zmiany, sprawozdawczość
 • Plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej tworzenie, realizacja, zmiany, sprawozdawczość

 • Autor: Gąsiorek Krystyna
 • Praktyczny przewodnik dla samorządowych jednostek budżetowych pomocny przy tworzeniu planów finansowych. Plan finansowy to podstawa gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej, wyznacza również roczne granice dochodów i wydatków. Ujęte w planie finansowym samorządowej jednostki budżetowej wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Ich przekroczenie...
 • Cena: 181,60 zł


 • Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy
 • Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

 • Autor: Kowalczyk Magdalena, Walczak Marian
 • Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy - w coraz większym stopniu zasilane z zasobów publicznych, także ze środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być odpowiednio wykorzystane, do czego niezbędna jest odpowiednia gospodarka finansowa, wsparta właściwym systemem zarządzania, rachunkowości i...
 • Cena: 60,70 złStrona 1 z 2

Najlepszym w Internecie źródłem książek o tematyce gospodarczej jest księgarnia ekonomiczna. Znajdziesz w niej specjalistyczne książki znanych i cenionych autorów, którzy podjęli się opracowania tematów dotyczących m.in. jednostek budżetowych. Jeśli jesteś urzędnikiem samorządowym, prawnikiem lub księgowym albo prowadzisz własną firmę w naszym sklepie znajdziesz pozycje dla siebie! W księgarni ekonomicznej czekają na Ciebie książki dotyczące zamówień publicznych razem z przykładowymi wzorami umów. W naszym sklepie znajdziesz również książki wyjaśniające zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzenia ich księgowości. Nie zabraknie także pozycji dotyczących spółek Skarbu Państwa oraz nadzoru korporacyjnego w nich. Ponadto przygotowaliśmy ofertę dla osób zainteresowanych kwestiami planowania oraz kontroli budżetowej. Jeśli jednostka, w której pracujesz, ma problemy z płynnością finansową, w asortymencie naszej księgarni czekają na Ciebie książki dotyczące zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego oraz długiem Skarbu Państwa. Dzięki książkom z naszej księgarni funkcjonowanie żadnej jednostki budżetowej nie będzie dla Ciebie tajemnicą.