Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Statystyki, klasyfikacje

Statystyki, klasyfikacje - Księgarnia internetowa.

 • Badania w public relations. Wprowadzenie
 • Badania w public relations. Wprowadzenie

 • Autor: Miotk Anna
 • Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem badań w public relations. Podczas gdy w tej młodej jeszcze w Polsce branży większość praktyków PR bazuje na wyliczaniu "ekwiwalentu reklamowego", aby udowodnić swoją skuteczność - okazuje się, że istnieje...
 • Cena: 50,70 zł


 • Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych
 • Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

 • Autor: Kałużny Radosław, Kryśkiewicz-Burnos Agnieszka, Piechocka-Kałużn
 • Książka, przeznaczona dla osób zajmujących się audytem zewnętrznym, szczegółowo wyjaśnia, jak przygotowywać dokumentację badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2010 r. Autorzy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i biegli rewidenci, omawiają znaczenie nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości
 • Cena: 69,00 zł


 • Oczekiwania inflacyjne konsumentów pomiar i testowanie
 • Oczekiwania inflacyjne konsumentów pomiar i testowanie

 • Autor: Łyziak Tomasz
 • Prezentowana książka zawiera przegląd metod umożliwiających regularną obserwację i analizę oczekiwań inflacyjnych na podstawie konsumenckich danych ankietowych oraz dokonuje oceny użyteczności tych miar we wnioskowaniu makroekonomicznym. Potrzeba pomiaru oczekiwań inflacyjnych wynika bowiem przede wszystkim z konieczności empirycznej weryfikacji różnych modeli formułowania...
 • Cena: 59,00 zł


 • Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów. Podręcznik z przykładami i zadaniami
 • Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów. Podręcznik z przykładami i zadaniami

 • Autor: Jacek M. Kowalski
 • Podręcznik jest książką, której powierza się misję szczególną. Ma on pomagać zarówno w poznawaniu rzeczywistości, rozwiązywaniu problemów i pogłębianiu wiedzy, jak i wskazywać możliwości implementacji zdobytej teorii do praktyki. Prezentowana książka spełnia wszystkie te zadania. W przystępny sposób uczy rozumienia rzeczywistości ekonomicznej przez pryzmat...
 • Cena: 39,90 zł


 • Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)
 • Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

 • Od dnia 1 stycznia 2003 r. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), wraz z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług - PKWiU, stała się podstawą klasyfikowania towarów i usług dla potrzeb podatku VAT. Pozycja zawiera również powiązania z KOB. Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej na CD.
 • Cena: 60,80 zł


 • Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim
 • Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim

 • Autor: Ćwiąkała-Małys Anna
 • Monografia Anny Ćwiąkały-Małys jest poświęcona prezentacji problemów efektywności oraz narzędzi umożliwiających jej pomiar w uczelniach publicznych. Odwołując się do literatury i prac własnych, autorka przedstawia wyniki przeprowadzonych wielowymiarowych badań empirycznych, obejmujących 59 publicznych uczelni akademickich podległych MNiSW, związanych z problematyką...
 • Cena: 35,50 zł


 • Statystyka. Teoria i zastosowanie
 • Statystyka. Teoria i zastosowanie

 • Autor: Maria Chromińska, Walentyna Ignatczyk
 • W podręczniku opracowanym w ujęciu deterministycznym ukazano metody procesu badania statystycznego umożliwiające wykrywanie prawidłowości struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. W celu egzemplifikacji przedstawionych metod podano przykłady i zadania dotyczące różnych sfer życia społeczno-ekonomicznego. Ponadto, aby umożliwić Czytelnikowi weryfikację...
 • Cena: 39,90 złEkonomia to nie tylko znajomość aktualnego stanu własnego portfela. Dobry finansista musi oddalać się myślami od teraźniejszości i sięgać daleko w przyszłość. Prognozowanie jest jednym z najtrudniejszych zabiegów składających się na zarządzanie inwestycjami. Aby trafnie przewidzieć przyszłe wahania rynku, trzeba jednak perfekcyjnie i z najdrobniejszymi szczegółami znać jego przeszłość. W zrozumieniu tego, co aktualnie się dzieje w świecie ekonomii pomagają statystyki, klasyfikacje i publikacje prognostyczne. Wprawdzie statystyki nie pokazują poszczególnych przypadków, ale pomagają zrozumieć mechanizmy finansowe. Księgarnia internetowa ekonomiczna oferuje publikacje przedstawiające analizy ekonomiczne oraz książki wprowadzające w podstawy skomplikowanej nauki, jaką jest statystyka. Internetowa księgarnia ekonomiczna jest świetnym źródłem pomocy naukowych dla wszystkich studentów i pracowników uczelni. Na jej stronach można znaleźć podręczniki, zbiory zadań oraz repetytoria z zakresu statystyki. Aby naprawdę zgłębić ekonomię, najpierw trzeba posiąść bardzo szeroką wiedzę matematyczną.