Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Relacje z klientami

Relacje z klientami - Księgarnia internetowa.

 • Avanti. Listy z podróży naokoło świata
 • Avanti. Listy z podróży naokoło świata

 • Autor: Lina Bogli
 • Lina Bgli (18581941) była pierwszą Szwajcarką, która dwukrotnie wyruszyła na tak daleką wyprawę. W latach 18921902 odbyła podróż dookoła świata sama, bez pieniędzy. Rozpoczęła ją w Kwiatonowicach koło Gorlic. Z Brindisi popłynęła do Australii, i dalej przez Tasmanię, Nową Zelandię, Samoa, Hawaje, Kalifornię, Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych, Kanadę
 • Cena: 20,00 zł


 • Budowanie relacji z klientem biblioteki
 • Budowanie relacji z klientem biblioteki

 • Autor: Janina Przybysz, Mariusz Nowak, Paweł Pioterek
 • Książka stanowi zbiór artykułów zaprezentowanych na XV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych, która została zorganizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Przedstawione w publikacji zagadnienia dotyczą: relacji biblioteki z klientami wewnętrznymi (studenci, pracownicy naukowi, bibliotekarze, działy uczelni), w tym: badania...
 • Cena: 38,00 zł


 • Budowanie związków z klientami na rynku business to business
 • Budowanie związków z klientami na rynku business to business

 • Autor: Olgierd (red) Witczak
 • Niniejsza książka prezentuje wybrane aspekty koncepcji marketingu relacji zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pozwala to czytelnikowi przekonać się o możliwościach i zakresie aplikacji koncepcji marketing relacji w realnych działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa na rynku. Poruszone zagadnienia są rezultatem badań polskich specjalistów z zakresu...
 • Cena: 53,30 zł


 • Jak zdobyć klienta
 • Jak zdobyć klienta

 • Autor: Fred Wiersema
 • W książce autor wyraża przekonanie, że firmy, które poprzestają na zaspokajaniu podstawowych potrzeb klienta, nie robią wszystkiego, co powinny. Następnie podaje wiele przykładów dużych i małych firm, które poznały tajemnicę budowania i podtrzymywania bliskich więzi z klientami. Dowiesz się w jaki sposób niektóre firmy przeobraziły swój sposób myslenia i umocniły...
 • Cena: 30,00 zł


 • Kapitał społeczny w relacjach z klientami
 • Kapitał społeczny w relacjach z klientami

 • Autor: Grzanka Izabela
 • Książka stanowi odpowiedź na pytanie, jakie powinny zadać sobie współczesne przedsiębiorstwa, które podejmują inicjatywy zarządzania relacjami z klientem, mające najczęściej wyraz we wdrażaniu CRM. Podejmując te inicjatywy przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość reguł i prawidłowości o istotnym znaczeniu dla uwieńczonego sukcesem wdrożenia CRM. Poszukując...
 • Cena: 67,30 zł


 • Klient nasz czyli koszmar pracownika działu reklamacji
 • Klient nasz czyli koszmar pracownika działu reklamacji

 • Autor: Świerzy Rafał
 • Siedem promocji temu, za siedmioma centrami handlowymi, była sobie reklamacja… Spędziłem 4 lata mojego życia w polskiej centrali zagranicznej sieci dyskontów. Jednym z moich zadań było rozpatrywanie trudniejszych przypadków reklamacyjnych. Jedni w pracy siedzą na facebooku, inni grają online, ja z kolei użerałem się z chorymi fantazjami klientów. Mój czas zajmowały...
 • Cena: 29,00 zł


 • Klient w sieci organizacyjnej
 • Klient w sieci organizacyjnej

 • Autor: Skowron Stanisław
 • Książka Klient w sieci organizacyjnej podejmuje problem sieci organizacyjnych z perspektywy klienta. Odpowiada na pytania: na czym polegają procesy zachodzące w sieci międzyorganizacyjnej? czy sieć organizacji stwarza dla klienta dodatkową wartość w stosunku do jego relacji z pojedynczą organizacją (tzw. synergia sieci)? czy klient, wykorzystując technologie informacyjne
 • Cena: 42,70 zł


 • Oczekiwania inflacyjne konsumentów: pomiar i testowanie
 • Oczekiwania inflacyjne konsumentów: pomiar i testowanie

 • Autor: Łyziak Tomasz
 • Prezentowana książka zawiera przegląd metod umożliwiających regularną obserwację i analizę oczekiwań inflacyjnych na podstawie konsumenckich danych ankietowych oraz dokonuje oceny użyteczności tych miar we wnioskowaniu makroekonomicznym. Potrzeba pomiaru oczekiwań inflacyjnych wynika bowiem przede wszystkim z konieczności empirycznej weryfikacji różnych modeli...
 • Cena: 58,70 zł


 • Relacje jako kapitał organizacji
 • Relacje jako kapitał organizacji

 • Autor: Praca zbiorowa
 • Książka wskazuje na znaczenie relacji jako źródła wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Ukazuje miejsce relacji budowanych z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi w strukturze kapitału niematerialnego organizacji. W załącznikach do publikacji zaprezentowano zarządzanie relacjami z klientami w ujęciu praktycznym w odniesieniu...
 • Cena: 42,70 zł


 • Skuteczne Doradztwo Strategiczne
 • Skuteczne Doradztwo Strategiczne

 • Autor: Aleksander Chrostowski, Dariusz Jemielniak
 • Książka omawia zastosowania i oceny metody Action Research w doradztwie strategicznym. Dzięki niej Czytelnik powinien zrozumieć, w jaki sposób stosować metodologię Action Research w doradztwie strategicznym, aby rozwiązać praktyczne problemy firmy i dokonać gruntownej zmiany organizacji oraz stworzyć warunki do uczenia się organizacji. Od połowy lat 90. XX wieku metoda...
 • Cena: 49,90 zł


 • Wpływ technologii informacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne
 • Wpływ technologii informacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne

 • Autorzy podjęli temat niezwykle aktualny w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, stawiając sobie za cel określenie wpływu Internetu i technologii mobilnej na zachowania konsumenckie. Autorzy bardzo ambitnie podeszli do realizacji celu pracy, korzystając z dorobku wielu dyscyplin, tj. marketingu, psychologii, consumer behaviour, informatyki, statystyki.
 • Cena: 47,00 złCoraz częściej firmy, które już od wielu lat prężnie działają na rynku potwierdzają fakt, że trwałe relacje z klientami to podstawa i klucz do sukcesu firmy. CRM, skrót o którym z pewnością wielu z nas słyszało to nic innego jak zarządzanie relacjami z klientem. Ogólnie rzecz ujmując jest to proces, który pozwala organizacji zapamiętać jakie są potrzeby i przyzwyczajenia swoich klientów. Proces ten jest niezwykle ważny, gdyż eksperci twierdzą, że pozyskanie nowego klienta jest znacznie bardziej kosztowne (nawet pięciokrotnie wyższe) niż utrzymanie przy sobie już pozyskanego klienta. Co więcej dobre relacje wiążą się również z zwiększoną reputacją firmy w otoczeniu zarówno biznesowym jak i towarzyskim otoczeniu klienta. Te i wiele więcej przydatnych informacji znaleźć można książkach, które poleca nasza księgarnia ekonomiczna. Idealne nie tylko dla studentów, ale również dla właścicieli już istniejących firm.