Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Kryzys gospodarczy

Kryzys gospodarczy - Księgarnia internetowa.

 • 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy
 • 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy

 • Autor: Simon Hermann
 • "Działania natychmiastowe" to słowo klucz niniejszej książki. Oznaczają one działania, które można wdrożyć bezzwłocznie i które od razu przynoszą skutek. Szybkość i skala spadku obrotów stanowią ogromne zagrożenie dla przedsiębiorstw, jeśli nie działają szybko i zdecydowanie. Znaczenie szybkości reagowania trudno jest przecenić. Duża liczba 33 konkretnych...
 • Cena: 41,70 zł


 • Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności Prace Naukowe tom 20
 • Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności Prace Naukowe tom 20

 • Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami. Zamieszczone w monografii treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń
 • Cena: 58,00 zł


 • Austriacka Szkoła Ekonomii Jak Może Pomóc Wyjaśnić Stagnacje Gospodarek I Kryzysy
 • Austriacka Szkoła Ekonomii Jak Może Pomóc Wyjaśnić Stagnacje Gospodarek I Kryzysy

 • Autor: Marcin Mrowiec
 • Jakich zaskakujących wniosków może nam dostarczyć analiza współczesnych gospodarek uwzględniająca poglądy Austriackiej Szkoły Ekonomii? Z czego tak naprawdę wynikają kryzysy na świecie, i co ma z tym wspólnego Japonia? W książce zaprezentowano paradygmat Austriackiej Szkoły Ekonomii (ASE) w ujęciu jakiego do tej pory w literaturze nie było. Autor rozpoczyna...
 • Cena: 59,00 zł


 • Biznes sie kręci
 • Biznes sie kręci

 • Autor: Mattic Paul
 • Kiedy pod koniec 2007 r. amerykański system finansowy zaczął się rozpadać, puszczając z dymem biliony dolarów, nie tylko politycy, ale i większość ekspertów, zarówno w salach uniwersyteckich jak i na stronach gazet poświęconych finansom, zgadzała się co do tego, że pomimo powagi sytuacji porównania do wielkiego kryzysu były nie na miejscu. Kilka miesięcy później...
 • Cena: 11,68 zł


 • Chaos Zarządzanie I Marketing W Erze Turbulencji
 • Chaos Zarządzanie I Marketing W Erze Turbulencji

 • Autor: John A. Caslione, Philip Kotler
 • Konsekwencje zapaści finansowej z 2008 roku coraz bardziej dają się we znaki, afirmy, branże i całe rynki albo jeszcze z trudem walczą o przetrwanie, albo już poległy w walce. I nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał nastąpić koniec tych turbulencji. W książce Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji znani stratedzy gospodarczy, Philip Kotler...
 • Cena: 59,90 zł


 • Charakter Ożywienia Po Kryzysie
 • Charakter Ożywienia Po Kryzysie

 • Autor: Andrzej Wojtyna
 • W książce dokonano analizy specyficznych cech ożywienia gospodarczego po obecnym kryzysie w krajach na średnim poziomie rozwoju w ujęciu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Autorzy przedstawili m.in.: nową światową architekturę finansową po kryzysie, utrzymywanie zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w fazie ożywienia gospodarczego, konsolidację reform instytucjonalnych...
 • Cena: 59,90 zł


 • Czy Można Uratować Europę
 • Czy Można Uratować Europę

 • Autor: Thomas Piketty
 • Thomas Piketty, bodaj najgłośniejszy ekonomista ostatnich lat, to nie tylko wnikliwy badacz wielkich zjawisk gospodarczych, ale też uważny obserwator społeczeństwa we Francji i całej Europie. W błyskotliwych felietonach publikowanych na przestrzeni kilku lat w dzienniku "Liberation" autor Kapitału w XXI wieku analizuje skutki światowego kryzysu gospodarczego, problemy...
 • Cena: 52,60 zł


 • Dziecięca Choroba Liberalizmu
 • Dziecięca Choroba Liberalizmu

 • Autor: Rafał Woś
 • Rafał Woś, dziennikarz i publicysta ekonomiczny "Dziennika Gazety Prawnej", w swojej książce "Dziecięca choroba liberalizmu" zwraca uwagę na konkretne deficyty i patologie polskiego życia gospodarczego. Stara się zasiać w głowach czytelników wątpliwości. Może rozwiązania, które większa część polskiej opinii publicznej od dawna przedstawia jako jedyne słuszne...
 • Cena: 39,00 zł


 • Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego
 • Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego

 • Autor: Uryszek Tomasz
 • Książka jest jedną z nielicznych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęconych tematyce deficytu budżetu państwa i długu Skarbu Państwa. Usystematyzowano w niej pojęcia związane z deficytem budżetowym i długiem Skarbu Państwa (jako częścią długu publicznego), przedstawiono najważniejsze teorie ukazujące mechanizm powstawania deficytu budżetowego...
 • Cena: 42,70 zł


 • Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju
 • Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju

 • Obecny kryzys jest wynikiem oddziaływania splotu czynników o różnym charakterze i różnym horyzoncie czasowym. Należy do nich zaliczyć zbyt luźną politykę makroekonomiczną Stanów Zjednoczonych, będącą funkcją nierównowagi w gospodarce światowej (global imbalances), oraz zmiany w sektorze finansowym zwiększające wyraźnie skłonność do ryzyka, którym nie towarzyszyły...
 • Cena: 59,90 zł


 • Financial Crisis in Central and Eastern Europe
 • Financial Crisis in Central and Eastern Europe

 • Autor: Ch. Goh (eds.), G. Gorzelak
 • The financial crisis of 2008-2009 has become the most serious challenge for the Central and Eastern European countries after they had completed the process of post-socialist transformation and became EU members. The negative impacts of the recession on their most important international partners multiplied their own tensions and imbalances which - in some cases - have led to a dramatic...
 • Cena: 38,90 zł


 • Finanse Po Zawale
 • Finanse Po Zawale

 • Autor: Paul H. Dembinski
 • Od połowy lat 1970, gospodarki najpierw zachodnie a potem światowe weszły w okres euforii finansowej. Techniki i produkty, te najbardziej klasyczne jak dług czy kredyt, i te bardziej tajemnicze jak np. derywatywy były postrzegane jako lekarstwo na wszelkie bolączki - zarówno gospodarcze jak i polityczne. Po 2007 roku euforia finansowa opadła, odsłaniając tym samym głębokie...
 • Cena: 45,00 zł


 • Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
 • Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny

 • Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów publicznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy czy świata. Z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, że zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania Autorów recenzowanej monografii są niezwykle aktualne i ważne. Dyskusja, w której poruszone są istotne światopoglądowe i ideowe kwestie w zderzeniu...
 • Cena: 46,30 zł


 • Finanse w dobie kryzysu t.18
 • Finanse w dobie kryzysu t.18

 • Globalny kryzys zainicjowany na amerykańskim rynku subprime nie należy niestety do przeszłości a reperkusje z niego wynikające nadal trwają i na różne nowe sposoby objawiają się, kształtując otaczającą rzeczywistość. Światowa gospodarka pozostaje odległa od stanu boomu inwestycyjnego, zaś sam kryzys naświetlił skalę powiązań między gospodarkami i...
 • Cena: 33,30 zł


 • Globalizacja, kryzys i co dalej?
 • Globalizacja, kryzys i co dalej?

 • Czy światowy kryzys musiał się zdarzyć? Jaką rolę odegrał w nim neoliberalizm, a jaką interwencjonizm państwowy? Czy kryzys ma charakter systemowy? Czy realizowana polityka gospodarcza była właściwa? Jak zmieni się układ sił w świecie? Czy trzeba zmienić dotychczasowe modele wzrostu? Kiedy i dlaczego zdarzy się nowy kryzys? Czy strefa euro przetrwa? Jak szybko...
 • Cena: 49,00 złStrona 1 z 8

Kryzysy ekonomiczne zdarzają się raz na kilka dekad i zazwyczaj na wiele lat zaburzają równowagę w gospodarce. Są też przyczyną zwiększonej liczby bankructw i upadków oraz powiązanych z nimi ludzkich tragedii. Jak rozpoznać, że rynkom grozi załamanie? Jakie czynniki wpływają na zasięg kryzysu? Jakie decyzje powinny podejmować firmy, aby przetrwać kryzys gospodarczy i nie utracić pozycji na rynku? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w licznych książkach, które oferuje księgarnia internetowa - ekonomiczna i finansowa strona zjawiska została w nich omówiona zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i konsumentów. Wiele prezentowanych tu tytułów to też praktyczne poradniki z zakresu zarządzania i finansów, które w przystępny sposób radzą przedsiębiorcom i osobom prywatnym, jak zachowywać się w trakcie załamania gospodarki, aby nie stracić firmy lub płynności finansowej.