Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza - Księgarnia internetowa.

 • Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim
 • Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim

 • Autor: Jerzy Węcławski
 • Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej poszukują zewnętrznych źródeł finansowania. Ich znajomości i kryteria wyboru są istotnymi elementami zarządzania finansami. Samorządy najczęściej sięgają po kredyt bankowy. Specyfika sytuacji finansowej samorządów wymaga od banków nie tylko modyfikacji tradycyjnych metod oceny ich zdolności kredytowej, ale także...
 • Cena: 28,10 zł


 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski
 • Atrakcyjność inwestycyjna Polski

 • Autor: Magdalena Stawicka
 • Dla potrzeb niniejszej publikacji przeprowadzono badanie ankietowe pt. -,, ??Atrakcyjność inwestycyjna Polski dla inwestorów zagranicznych?? wśród wszystkich firm z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Dało ono odpowiedzi na nurtujące pytania, dlaczego inwestorzy zagraniczni wybierają Polskę jako miejsce lokowania swojej działalnooci, a także, jakie czynniki są...
 • Cena: 57,30 zł


 • Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 • Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 • Autor: Gotz Marta
 • Coraz powszechniejsze apele o prowadzenie polityki trzeciej generacji w dziedzinie promowania inwestycji, tzw. cluster-based policy (polityki opartej na klastrach) były jednym z powodów, dla których przeprowadzono analizę potencjalnej atrakcyjności gron dla zagranicznych inwestorów. Autorka w szczególności stara się odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące klastrów: Czy...
 • Cena: 39,00 zł


 • Autonomia Fiskalna I Jej Wpływ Na Działania Samorządów
 • Autonomia Fiskalna I Jej Wpływ Na Działania Samorządów

 • Autor: Opracowanie zbiorowe
 • Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba zweryfikowania hipotezy zakładającej, że im większy jest stopień decentralizacji, tym większa efektywność sektora publicznego na poziomie lokalnym. Z Wprowadzenia Jest...
 • Cena: 39,90 zł


 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka

 • Autor: Kłysik-Uryszek Agnieszka
 • Książka "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu; teoria i praktyka" przedstawia specyfikę relacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego z otoczeniem regionalnym, a także potencjalne pozytywne i negatywne konsekwencje pojawienia się inwestorów zagranicznych w gospodarce regionu. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Łączy elementy ekonomiki...
 • Cena: 73,30 zł


 • Biuletyn Europejski 2002. Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej. Doświadczenia Irlandii.
 • Biuletyn Europejski 2002. Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej. Doświadczenia Irlandii.

 • Autor: Aleksandra Maciaszczyk
 • Tematem pracy jest polityka regionalna Unii Europejskiej, która stała sie jedną z priorytetowych dziedzin w realizacji makroekonomicznych celów integracji europejskiej. Praca jest bardzo dobrze udokumnetowana, czego dowodem jest jej bibliografia. Ponadto Autorka odbyła kilka staży badawczych w krajach UE, w tym także w Irlandii, gdzie miała możliwość przeprowadzenia konsultacji...
 • Cena: 23,90 zł


 • Capitalism And Political Power
 • Capitalism And Political Power

 • Autor: Krzysztof Wiśniewski
 • "Capitalism and Political Power" presents the author`s research spanning economics, law and politics. Its central idea is that governments need two components to consolidate their position: legitimation and economic power. Legitimation is conferred by popular support, and economic power is based on natural, temporary possession of capital. This concept draws on Nouriel Roubini and...
 • Cena: 27,30 zł


 • Cel inflacyjny w Polsce
 • Cel inflacyjny w Polsce

 • Autor: Magdalena Musielak-Linkowska
 • Autorka, korzystając z bogatego dorobku teorii pieniadza i polityki monetarnej, głównie tzw. ekonomii zachodniej, zaprezentowała w publikacji wszystkie ważniejsze problemy związane z polityką monetarną.
 • Cena: 49,30 zł


 • Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki
 • Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki

 • Autor: Noga Marian, Stawicka Magdalena (red.)
 • Od lat istotnymi kategoriami ekonomicznymi są konkurencja,konku- rencyjność,pozycja konkurencyjna czy międzynarodowa zdolność konku- rencyjna zarówno w odniesieniu do gospodarek świata,ale również w stosunku do regionów,a także przedsiębiorstw.W warunkach globali- zacji pojecie konkurencyjności rozpatrywać można na dwóch poziomach: mikro i makro.Poziom mikro ?to...
 • Cena: 63,30 zł


 • Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce
 • Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce

 • Autor: Borcuch Artur
 • Pojawienie się nowych zjawisk świata wirtualnego może mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym na płaszczyznach: społecznej, psychicznej, kulturowej, jak też gospodarczej. Dotychczasowe definicje związane z gospodarką wymagają przemyślenia, o czym świadczą toczące się dyskusje o prawnym ujęciu usług związanych z ICT, zaczynając od elektronicznych, przez...
 • Cena: 66,30 zł


 • Czy Keynes się pomylił ?
 • Czy Keynes się pomylił ?

 • Autor: Rzońca Andrzej
 • Jakże często klucza do dobrobytu szuka się w "pobudzaniu" gospodarki, czyli zwiększaniu popytu przez państwo, a wyjaśnienia wszelkich jej problemów - w "chłodzeniu" gospodarki, czyli w zmniejszaniu rozmiarów lub tylko tempa wzrostu owego popytu. Książka Andrzeja Rzońcy pokazuje zawodność schematów myślowych leżących u podstaw doktryny "pobudzania" i "chłodzenia"
 • Cena: 46,20 zł


 • Czynniki wzrostu gospodarczego
 • Czynniki wzrostu gospodarczego

 • Autor: Mirosław Haffer, (red.) Karaszewski Włodzimierz
 • Wybrane problemy teorii wzrostu gospodarczego Makroekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego Mezoekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego Mikroekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego
 • Cena: 63,30 zł


 • Droga do teraz
 • Droga do teraz

 • Autor: Kołodko Grzegorz W.
 • Z profesorem Grzegorzem W. Kołodko rozmawia profesor Paweł Kozłowski. Prawda w oczy! Po bestsellerowej trylogii: "Wędrujący świat", "Świat na wyciągnięcie myśli" i "Dokąd zmierza świat", wybitny ekonomista, profesor Grzegorz W. Kołodko, zaskakuje czytelników niezwykłą, szczerą opowieścią o swojej własnej historii - historii ściśle związanej z polską transformacją...
 • Cena: 34,00 zł


 • Działalność gospodarcza
 • Działalność gospodarcza

 • Autor: Karol Sławik
 • Książka obejmuje swoim zakresem problematykę działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze naszego państwa w bardzo szerokim ujęciu, uwzględniającym zarówno jasne strony tej materii, jak i odnoszącym się do zjawisk o charakterze patologicznym. Publikacja jest skierowana do zróżnicowanego grona czytelników. Przedsiębiorcy i praktycy znajdą w niej przede wszystkim...
 • Cena: 52,70 złStrona 1 z 9

Książki ekonomiczne stanowią świetne uzupełnienie wiedzy dla wszystkich studentów kierunków związanych z finansami. Aby zdobyć kolejne pozycje, już nawet nie trzeba opuszczać domu. Ich poszukiwanie najlepiej rozpocząć od specjalistycznej księgarni internetowej. Na jej stronach znaleźć można dziesiątki publikacji wprowadzających w takie zagadnienia jak bankowość czy polityka gospodarcza. Większość osób słysząc ten ostatni termin, wyobraża sobie, że dotyczy on jedynie ludzi bezpośrednio związanych z zarządzaniem państwem. W praktyce jednak ekonomiczne decyzje polityków mają wpływ na nas wszystkich. Od określonej przez kraj polityki gospodarczej zależy bowiem w jak dużym zakresie państwo wywiera wpływ na swoich obywateli. Osoba, która dobrze orientuje się, jakim torem ekonomicznym podąża państwo, będzie w stanie lepiej kontrolować swoje własne finanse. W dużym skrócie, to rządy ustalają podatki oraz zasady na jakich można prowadzić i zakładać działalność gospodarczą.