Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Podręczniki ekonomii menedżerskiej

Podręczniki ekonomii menedżerskiej - Księgarnia internetowa.

 • 200 odpowiedzi na pytania z marketingu
 • 200 odpowiedzi na pytania z marketingu

 • Autor: Wojciechowski Tadeusz
 • prof. dr hab. Wiesław Kowalczewski: Zakres merytoryczny publikacji dotyczy aktualnych problemów związanych z marketingiem. Należy podkreślić bardzo interesującą i specyficzną formę, w jakiej Autor przedstawia zagadnienia marketingu i związanej z nim logistyki i zarządzania marketingowo-logistycznego, tj. formę pytań i odpowiedzi. Książka ma charakter praktyczny...
 • Cena: 57,70 zł


 • 262 strategie marketingowe
 • 262 strategie marketingowe

 • Autor: Tomasz Bury
 • "W książce opisałem 262 pomysły na reklamę, budowanie dobrych relacji z klientem oraz zwiększenie sprzedaży, które możesz zrealizować samodzielnie i bardzo niskim kosztem! Nauczę Cię projektować kreatywne strategie marketingowe oraz szczegółowo omówię niestandardowe pomysły, dzięki którym zaskoczysz rynek i zawsze będziesz o krok przed konkurencją. Udowodnię...
 • Cena: 39,90 zł


 • Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne
 • Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne

 • Autor: Koleśnik Jan
 • Autor publikacji porusza aktualną i niezwykle istotną problematykę zmian w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej banków, wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 r. unijnego pakietu regulacji CRD IV, stanowiącego m.in. podstawę licencjonowania oraz nadzorowania działalności bankowej na terenie Unii Europejskiej. Książka koncentruje się na czterech kluczowych...
 • Cena: 45,70 zł


 • Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone
 • Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

 • Autor: Kapusta Franciszek
 • W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu potrzeb człowieka. Wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową. Dokonano aktualizacji zagadnień naukowych oraz informacji z zakresu organizacji agrobiznesu. Rozważania w pracy otwiera rozdział...
 • Cena: 57,70 zł


 • Aktualne Wyzwania Zarządzania I Ekonomii
 • Aktualne Wyzwania Zarządzania I Ekonomii

 • Autor: Opracowanie zbiorowe
 • Wśród naukowców zajmujących się zarządzaniem i ekonomią znaczącą rolę zaczęła ostatnio odgrywać grupa wyróżniająca się młodością, ambicją, skłonnością do przekraczania barier, pomysłowością. Są to doktoranci. Dwadzieścia artykułów zawartych w publikacji to wybrane teksty zgłoszone na I Ogólnopolską Konferencję Doktorantów, zorganizowaną przez...
 • Cena: 55,00 zł


 • Aktywność innowacyjna. małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw
 • Aktywność innowacyjna. małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw

 • Autor: Haffer Mirosław, Haffer Rafał (red.)
 • Mechanizmy wspierające powstawanie innowacji oraz ich wpływ na rozwój gospodarki są coraz częściej rozpatrywane na poziomie regionalnym. Właściwa realizacja zadań związanych ze wspieraniem innowacji nie byłaby w pełni możliwa bez badań, dostarczających danych na temat regionalnych uwarunkowań działalności innowacyjnej. Publikacja jest ciekawym opracowaniem przedstawiającym...
 • Cena: 35,30 zł


 • Aktywność Marketingowa Małych I Średnich Przedsiębiorstw
 • Aktywność Marketingowa Małych I Średnich Przedsiębiorstw

 • Autor: Stanisław Ślusarczyk
 • Publikacja poświęcona nowym kierunkom strategii i zarządzania marketingowego, obejmującego wszystkie poziomy i działy w fi rmie, nastawionego na rynek i klienta. Autor udowadnia, że dogodniejszy grunt dla realizacji nowych koncepcji marketingowych istnieje w małych i średnich fi rmach o wyższym poziomie kultury rynkowej niż w przedsiębiorstwach dużych i wielkich. Przedstawia...
 • Cena: 29,90 zł


 • Amerykańscy Marzyciele Jak Lewica Zmieniła Amerykę
 • Amerykańscy Marzyciele Jak Lewica Zmieniła Amerykę

 • Autor: Michael Kazin
 • Książka Michaela Kazina to historia lewicy w Ameryce, prawie zupełnie nieznana w Polsce. Autor w przystępny sposób opowiada, jak "amerykańscy marzyciele" zmienili swój kraj. John Brown i abolicjoniści, Emma Goldman i sufrażystki, Eugene Debs i populiści, Martin Luther King i ruch praw obywatelskich, Allen Ginsberg i Nowa Lewica, Naomi Klein i alterglobaliści - ideały...
 • Cena: 49,90 zł


 • Analiza Biznesowa Praktyczne Modelowanie Organizacji
 • Analiza Biznesowa Praktyczne Modelowanie Organizacji

 • Autor: Jarosław Żeliński
 • Analiza biznesowa, przeprowadzana przez wykonawcę rozwiązań IT dla biznesu, nie polega na zwykłym spisaniu problemów zgłaszanych przez klienta. Zapis przebiegu spotkań, wypunktowanie najważniejszych wymagań stawianych przed oprogramowaniem i prezentacja ich klientowi w formie tabeli to jeszcze nie analiza biznesowa! Wykonawca oprogramowania otrzymuje w ten sposób jedynie...
 • Cena: 39,90 zł


 • Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R
 • Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R

 • Autor: Gatnar Eugeniusz, Walesiak Marek
 • Książka jest monografią poświęcona metodom statystycznej analizy danych jakościowych, nazywanych bardziej precyzyjnie danymi niemetrycznymi, oraz danych symbolicznych o bardziej złożonej strukturze. Ma charakter teoretyczno-empiryczny - poza wyczerpującym omówieniem takich metod, jak: analiza korespondencji, modele logitowe i probitowe, analiza wariancji, modele klas ukrytych...
 • Cena: 54,70 zł


 • Analiza ekonomiczna w polityce publicznej
 • Analiza ekonomiczna w polityce publicznej

 • Książka ta stanowi znakomite wprowadzenie do ekonomicznej analizy polityk publicznych. Opisanie skomplikowanych pojęć teorii ekonomicznej w języku debaty publicznej okazuje się niezwykle trudne. To, co się przebija, częściej przypomina religię niż naukę. Zebrane w tym tomie teksty umożliwiają głębsze zrozumienie tego, jak narzędzia analizy ekonomicznej są stosowane...
 • Cena: 32,60 złStrona 1 z 61