Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Ryzyko, ubezpieczenia

Ryzyko, ubezpieczenia - Księgarnia internetowa.

 • Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności Prace Naukowe tom 20
 • Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności Prace Naukowe tom 20

 • Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami. Zamieszczone w monografii treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń
 • Cena: 58,00 zł


 • Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

 • Autor: Aleksandrowicz Tomasz R., Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina
 • dr Krzysztof Liedel: Od dłuższego już czasu pogłębiamy swoją wiedzę o analizie informacji, mówimy o niej i piszemy, starając się tę wiedzę upowszechniać. Nie można jednak zapominać, że choć analiza informacji jest niezwykle frapującym, szerokim i zasługującym na intelektualny wysiłek zjawiskiem, to w swojej istocie jest narzędziem, służącym celom praktycznym
 • Cena: 40,70 zł


 • Bezpieczeństwo Rynku Ubezpieczeniowego Ue
 • Bezpieczeństwo Rynku Ubezpieczeniowego Ue

 • Autor: Marek Monkiewicz
 • Tematem książki jest bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego w kontekście jego klientów - ubezpieczonych, ubezpieczających i poszkodowanych. Autor przedstawia etapy kształtowania bezpieczeństwa na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE, uwzględniając zmiany wynikające z doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego. Koncentruje uwagę na mało znanej instytucji tego bezpieczeństwa
 • Cena: 49,90 zł


 • Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych
 • Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych

 • Autor: Agnieszka Langner
 • Konkurencja na polskim rynku kredytowym nie jest jeszcze na tyle silna, aby skłaniać instytucje finansowe do powszechnego stosowania zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem. Jednak moment ten pojawi się nieuchronnie w ciągu 2-3 najbliższych lat. W związku z tym tematyka tej książki jest niezwykle aktualna i wyprzedza zapotrzebowanie,które powstanie wkrótce w polskim sektorze bankowym.
 • Cena: 63,30 zł


 • Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura
 • Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura

 • Autor: Manikowski Piotr
 • W książce zebrano i uporządkowano zagadnienia związane z wahaniami koniunktury w gospodarce i ich przeniesieniem na grunt ubezpieczeń. Jest to pierwsze ujęcie tych problemów w polskiej literaturze w odniesieniu do rynku ubezpieczeniowego, uwzględniające specyfikę tego sektora, warunki jego rozwoju oraz wpływ zdarzeń o charakterze globalnym. Autor przedstawia przyczyny
 • Cena: 49,90 zł


 • Efektywność i intensywność funduszy emerytalnych
 • Efektywność i intensywność funduszy emerytalnych

 • Autor: Mariusz Dybał
 • Reforma emerytalna z końca lat 90. to jedna z najważniejszych reform z zakresu uzdrowienia finansów publicznych, jakich dokonano w Polsce po 1989 roku. Powołano wówczas do życia instytucje prywatne, czyli Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Wprawdzie otrzymały prawo - za pośrednictwem Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) - do gromadzenia środków oraz do zarządzania...
 • Cena: 67,30 zł


 • Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń
 • Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń

 • Autor: Ewa Jarocka
 • Wydanie II podręcznika Finanse jest pozycją rozszerzoną i zaktualizowaną, zawierającą wiele ćwiczeń i zadań. Podręcznik ten adresowany jest do nauczycieli, uczniów, słuchaczy Policealnych Studiów Zawodowych, studentów studiów licencjackich oraz szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką szeroko pojętych finansów. 45/03
 • Cena: 32,70 zł


 • Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny
 • Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny

 • Autor: Makarowski Ryszard
 • Żyjąc w świecie ryzyka zdajemy sobie z niego sprawę dopiero wtedy, kiedy przekraczamy jego granice. Książka ta poświecona jest rodzajom i granicom ryzyka w psychologii, medycynie, lotnictwie, ekonomii i etyce. W części teoretycznej przedstawiono m.in. rozważania na temat zachowań człowieka w sytuacji ryzyka. Szczegółowo omówiono ryzyko w medycynie np. w podrozdziale...
 • Cena: 39,90 zł


 • Kapitałowy filar emerytalny a wzrost gospodarki
 • Kapitałowy filar emerytalny a wzrost gospodarki

 • Autor: Borowski Jakub, Ciżkowicz Piotr, Rzońca Andrzej
 • Opracowanie powstało w ramach grantu Rektora SGH pt.: "Czy tworzenie obowiązkowych kapitałowych systemów emerytalnych jest właściwą reakcją polityki gospodarczej na kryzys tradycyjnych, repartycyjnych systemów emerytalnych w krajach UE?". Opracowanie w sposób kompleksowy ocenia makroekonomiczne skutki tworzenia obowiązkowych kapitałowych funduszy emerytalnych. Autorzy...
 • Cena: 64,70 zł


 • Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie
 • Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie

 • Autor: Włodzimierz Rembisz
 • W publikacji podjęto kwestię stabilności dochodów producentów rolnych. Jest ona objaśniana i dyskutowana na bazie analizy mechanizmów zachowań producentów rolnych w ramach regulacji rynkowej zmienności cen i z wiązanego z tym ryzyka oraz dla danych rozwiązań w zakresie polityki rolnej i interwencji. Dochody producentów rolnych są przez autora utożsamiane...
 • Cena: 75,00 zł


 • Matematyka w ubezpieczeniach na życie
 • Matematyka w ubezpieczeniach na życie

 • Autor: Marian Matłoka
 • Podręcznik Matematyka w ubezpieczeniach na życie dotyczy rachunku aktuarialnego, czyli statystyki ubezpieczeń, opartej na statystyce matematycznej i matematyce finansowej. Celem tej publikacji jest zapoznanie Czytelnika z matematycznymi podstawami ubezpieczeń rentowych i ubezpieczeń na życie oraz z kalkulacjami finansowymi w tych ubezpieczeniach. Książka przeznaczona jest...
 • Cena: 19,68 zł


 • Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji
 • Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji

 • Autor: Borowski Krzysztof
 • W trakcie procesu inwestycyjnego inwestorzy muszą brać po uwagę oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko. Z pozoru można byłoby sądzić, że określenie ryzyka nie jest aż tak skomplikowane. Jednak uważna analiza problematyki ryzyka i rozkładów stóp zwrotu na rynkach finansowych szybko doprowadza do wniosku, że zagadnienie ryzyka na rynkach finansowych jest o wiele bardziej...
 • Cena: 44,70 złStrona 1 z 4

Wszystkich fascynatów rozwoju ekonomicznego oraz osoby zainteresowane strukturami, które sprawdzają się w ekonomii i rządzą globalnym rynkiem gospodarczym zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Ryzyko, ubezpieczenia, ekonomia designu, prawa przywództwa oraz wiele innych intrygujących wątków, dotyczących ewolucji i kierunków badań naszej gospodarki znajdziecie Państwo w ofercie skierowanej zarówno do osób zawodowo związanych z ekonomią i studentów jak i czytelników, którzy szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Bogaty wybór poradników i podręczników akademickich, książki dostarczające niezbędnej wiedzy osobom, które chcą rozwinąć własną działalność gospodarczą, pozycje dotyczące inwestycji giełdowych, psychologii biznesu i reklamy, podatków i windykacji należności. Każdy z pewnością znajdzie ciekawą lekturę. Księgarnia ekonomiczna Warszawa - wychodzimy naprzeciw Państwa pasjom i oczekiwaniom, pomagamy realizować ambitne plany dotyczące własnego rozwoju i przyszłej kariery, ułatwiamy poznanie zawiłych struktur współczesnego świata biznesu.