Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa - Księgarnia internetowa.

 • Audyt środków unijnych
 • Audyt środków unijnych

 • Autor: ARTUR PIASZCZYK
 • Autor podejmuje bardzo ważny i aktualny problem dotyczący oceny prawidłowości wykorzystania środków unijnych. Wskazując na rosnące znaczenie profesjonalnego audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w książce przedstawia zarówno szczegółowe zasady obowiązujące w trakcie korzystania z pomocy unijnej, jak i ogólne zagadnienia dotyczące możliwości korzystania ze środków...
 • Cena: 39,90 zł


 • Between Europe and Russia
 • Between Europe and Russia

 • Autor: Ignasiak-Szulc Aranka, Kosiedowski Wojciech
 • Celem publikacji jest wskazanie przesłanek dla rozwoju współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej, zebranych na podstawie zobiektywizowanej, pogłębionej analizy oraz oceny stanu obecnego i możliwości rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych w tym regionie.
 • Cena: 49,30 zł


 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski

 • Kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki każdego z krajów jest zagadnieniem wieloaspektowym i złożonym, a jego zgłębienie i analiza ma znaczenie nie tylko dla rozwoju teorii międzynarodowej współpracy ekonomicznej, ale także dla polityki i praktyki gospodarczej. Monografia składa się z ośmiu autorskich opracowań zawierających wyniki analizy...
 • Cena: 60,30 zł


 • Biuletyn Europejski 2003. Systemy wspierania eskportu w Unii Europejskiej a międzynarodowa polityka handlowa
 • Biuletyn Europejski 2003. Systemy wspierania eskportu w Unii Europejskiej a międzynarodowa polityka handlowa

 • Autor: red. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Biuletyn jest kolejną publikacją w ramach europejskiej serii wydawniczej Zakładu Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest ona rezultatem pracy naukowo-badawczej zespołu, w skład którego wychodzili: Bogumiła Mucha-Leszko, Jarosław Kuśpit, Paweł Pasierbiak. Przedmiotem badań był kontrowersyjny problem polityki...
 • Cena: 40,70 zł


 • Dostosowania Makroekonomiczne I Mikroekonomiczne W Krajach Na Średnim Poziomie...
 • Dostosowania Makroekonomiczne I Mikroekonomiczne W Krajach Na Średnim Poziomie...

 • Autor: Andrzej Wojtyna
 • Kryzysy finansowe, pojawiające się we współczesnych gospodarkach, wymuszają najpierw zmiany w prowadzonej przez poszczególne państwa polityce makroekonomicznej oraz systemie doraźnych oddziaływań międzynarodowych organizacji gospodarczych (przede wszystkim MFW), a potem zmiany obejmują regulacje mikroekonomiczne (głównie w sektorze finansowym), co z kolei pociąga...
 • Cena: 58,90 zł


 • Euro a integracja europejskich rynków finansowych
 • Euro a integracja europejskich rynków finansowych

 • Autor: Pszczółka Ireneusz
 • Integracja walutowa jest kluczowym elementem procesu integracji krajów europejskich trwającego ponad pół wieku i ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesu integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej. Zastąpienie walut narodowych wybranych krajów europejskich przez jedną wspólną walutę należy do najważniejszych wydarzeń w historii światowej gospodarki....
 • Cena: 73,30 zł


 • EUROBIZNES
 • EUROBIZNES

 • Autor: red. Marcin K. Nowakowski
 • Cena: 59,20 zł


 • Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla karajów rozwijających się
 • Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla karajów rozwijających się

 • Autor: Bagiński Paweł
 • Unia Europejska jest ugrupowaniem państw rozwiniętych, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem ludzkości, w tym postępem w krajach rozwijających się. Dlatego też przez ostatnie pół wieku procesowi integracji europejskiej towarzyszyło stopniowe kształtowanie się europejskiej polityki rozwojowej, rozumianej jako całościowej koncepcji wspierania przez UE rozwoju krajów...
 • Cena: 63,30 zł


 • Finansowe Aspekty Globalizacji
 • Finansowe Aspekty Globalizacji

 • Autor: Bogumiłaszopa, Ewa Ślęzak
 • We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjnych, skupiając uwagę na: podstawowych wymiarach globalizacji, istocie globalizacji finansowej, roli rynków finansowych, cykliczności rozwoju w globalizującej się gospodarce
 • Cena: 54,90 zł


 • Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych
 • Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych

 • Autor: redakcja naukowa Potocki Arkadiusz
 • W publikacji autorzy określili, jakie zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu organizacji w aspekcie społecznym, co jest szczególnie istotne z tego względu, że organizacje są systemami społecznymi. Oznacza to, że tworzą je ludzie i od nich zależy upadek, trwanie, czy ich przyszły rozwój. Zatem zasadne jest udzielnie odpowiedzi na pytania: jak funkcjonuje pracownik w organizacji?...
 • Cena: 92,70 zł


 • Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne
 • Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne

 • Autor: Polak Ewa
 • W monografii analizie poddano wpływ globalizacji na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, zarówno w ujęciu makro: biedne - bogate państwa, jak i w odniesieniu do sytuacji wewnątrz państw: biedni - bogaci ludzie w wybranych krajach. Tak więc przedmiotem uwagi poznawczej są z jednej strony, same procesy globalizacji - ich przyczyny, istota, siły sprawcze, rodzaje, przejawy...
 • Cena: 62,70 zł


 • Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy
 • Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy

 • Koniec XX i pierwsza dekada XXI wieku przyniosły nowe zjawiska w gospodarce światowej i w gospodarkach narodowych poszczególnych krajów. Nastąpiło przyspieszenie procesów globalizacji, ale również procesów międzynarodowej integracji regionalnej, zmieniły się warunki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wreszcie, poszczególne gospodarki w różnym stopniu zostały dotknięte...
 • Cena: 68,30 zł


 • Globalny system pieniężny
 • Globalny system pieniężny

 • Autor: Borcuch Artur
 • Globalizacja - rynki finansowe - pieniądz - bankowość, to zagadnienia, które współcześnie są ze sobą integralnie połączone. Coraz częściej mówi się o globalnych rynkach finansowych, globalnej bankowości oraz umiędzynarodowionym pieniądzu. Wynika to z faktu, iż masy pieniądza przepływają z jednych regionów świata do drugich w poszukiwaniu efektywniejszego...
 • Cena: 65,30 złStrona 1 z 6

Zarządzanie finansami jeszcze nigdy nie było tak skomplikowane jak dzisiaj. Ze wszystkich stron atakują nas reklamy kredytów, lokat, innowacyjnych kont oszczędnościowych i innych produktów bankowych. Jednocześnie straszy kryzys i ciągle postępująca inflacja. Ekonomia jako nauka przestała być domeną bankierów i profesorów uczelni handlowych. Dzisiaj podstawowe zagadnienia z zakresu finansów powinien znać każdy człowiek. Nic więc dziwnego, że powstała internetowa księgarnia ekonomiczna. Na jej stronach znajdziesz wszelkiego rodzaju publikacje związane z lokalnymi jak i światowymi finansami. Księgarnia oferuje przede wszystkim książki po polsku, ale w jej ofercie widnieją także wydawnictwa w języku angielskim. Dzięki poradnikom dowiesz się, jak rozwijać swoją karierę zawodową i inwestować. Specjalistyczne, naukowe dzieła wprowadzą Cię w podstawy takich zagadnień jak audyt, logistyka czy współpraca międzynarodowa. Znajomość finansów jest kwestią, bez której nie da się w dniu dzisiejszym obyć. Nie zwlekaj więc i kup książki poświęcone inwestowaniu i zarządzaniu finansami!