Tutaj jesteś: Strona główna » biznes » Źródła finansowania

Źródła finansowania - Księgarnia internetowa.

 • Dotacje unijne dla NGO
 • Dotacje unijne dla NGO

 • Autor: Peda Marek
 • Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.
 • Cena: 39,90 zł


 • Encyklopedia polityki regionalnej funduszy europejskich
 • Encyklopedia polityki regionalnej funduszy europejskich

 • Autor: Świstak Marek, Tkaczyński Jan Wiktor
 • Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania...
 • Cena: 134,70 zł


 • Euroobligacje jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenia francuskie
 • Euroobligacje jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenia francuskie

 • Autor: Godek Magdalena
 • Wraz z procesem decentralizacji finansów publicznych europejskie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały nowe kompetencje. Przekazaniu zadań towarzyszył zazwyczaj transfer środków finansowych z budżetu centralnego. Ponadto samodzielność finansowa samorządu terytorialnego została rozszerzona prawnie, co stworzyło możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych...
 • Cena: 17,28 zł


 • Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw
 • Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw

 • Autor: Rębilas Rafał
 • Przedmiotem pracy jest analiza źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Analiza ta dokonana jest w odniesieniu do specyficznych uwarunkowań jakie determinowane są przez niestabilne otoczenie gospodarcze, w tym w okresie kryzysu na rynkach finansowych i światowego kryzysu gospodarczego. Prezentowane rozważania powinny wyposażyć zarządzających inwestycjami...
 • Cena: 47,70 zł


 • Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym
 • Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym

 • Autor: Artur Paździor
 • We współczesnym świecie energia elektryczna jest jednym z głównych zasobów wpływających na rozwój gospodarczy. Polski sektor elektroenergetyczny od lat boryka się z problemami wynikającymi m.in. z wysokiego stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego. Sytuacja ta oraz wymogi pakietu klimatycznego UE powodują, że do trwania i dalszego rozwoju tej branży przemysłu...
 • Cena: 53,30 zł


 • Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych
 • Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych

 • Autor: Kołosowska Bożena
 • Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze. Stanowi ciekawy przyczynek w dyskusji na temat zarządzania kapitałami MŚP, decyzji kapitałowych i barier stanowiących o wyborach strategii finansowania MŚP w środowisku naukowym, jak i praktyce. Ta dyskusja jest bardzo potrzebna
 • Cena: 59,30 zł


 • Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego
 • Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego

 • Autor: Szelągowska Anna
 • Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia, która w tak dogłębny sposób przedstawia problematykę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych niezamożnej części społeczeństwa. W tym obszernym studium teoretyczno-empirycznym podjęto się próby wyjaśnienia przyczyn różnorodności poglądów i rozwiązań w kwestii...
 • Cena: 66,30 zł


 • Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej
 • Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej

 • Autor: Dobaczewska Anna
 • W publikacji zostały kompleksowo omówione formy finansowania przedsiębiorców ze środków publicznych. Monografia dotyczy przede wszystkim tych aspektów finansowania przedsiębiorców, które łączą się z zarządzaniem środkami publicznymi pod kątem ich racjonalności i efektywności ekonomicznej. Wspieranie przedsiębiorców środkami publicznymi ma swoje uzasadnienie...
 • Cena: 72,70 zł


 • Fundraising Krok Po Kroku Jak Zdobyć Pieniądze Na Twoje Projekty
 • Fundraising Krok Po Kroku Jak Zdobyć Pieniądze Na Twoje Projekty

 • Autor: Michał Osiej
 • Co robi człowiek, który pragnie w sensowny sposób pomagać innym? Zakłada fundację bądź stowarzyszenie. Na początku określa cele i sposoby ich realizacji. Gdy już zorientuje się, komu i jak chce pomóc, rozpoczyna starania o niezbędne środki. To trudny moment w działaniu organizacji pozarządowej. Sponsoring, darczyńcy indywidualni, dotacja publiczna, 1% - mało kto...
 • Cena: 39,90 zł


 • Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny - analiza (wyd. II zmienione)
 • Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny - analiza (wyd. II zmienione)

 • Autor: Dawid Dawidowicz
 • Początek XXI wieku to czas dynamicznego rozwoju rynku funduszy inwe - stycyjnych w Polsce. Popularność funduszy inwestycyjnych sprawia, że coraz wiecej osób powierza swoje oszczedności tym instytucjom, choć jednocześnie wiedza na temat zasad funkcjonowania funduszy jest w społeczeństwie stosunkowo niewielka. W książce w przystepny sposób opisana została istota funduszy
 • Cena: 65,30 zł


 • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 • Autor: Bartkowiak Barbara
 • Publikacja przedstawia proces powstawania i rozwoju systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce oraz charakterystykę (wady i zalety m.in. w ocenie małych i średnich przedsiębiorstw) oferty produktów pożyczkowych i poręczeniowych adresowanych do MSP przez funkcjonujące fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Książka przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców
 • Cena: 67,30 zł


 • Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
 • Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

 • Autor: Klimowicz Monika
 • Dzisiejszy kształt Unii Europejskiej dowodzi coraz śmielszego rozwoju idei zjednoczonej Europy, którą przed ponad 60 laty snuli Ojcowie Założyciele. Nie byłoby dziś tak imponującego rozwoju gospodarki, handlu, rynku pracy, nauki, nie udałoby się również w takim tempie poprawiać warunków życia Europejczyków i wyrównywać ogromnych różnic pomiędzy krajami, gdyby...
 • Cena: 58,30 złStrona 1 z 4

Nie trzeba być doktorem ekonomii, by zauważyć, że każde przedsięwzięcie wymaga nakładów finansowych. Koszta związane z projektami podnoszącymi jakość oświaty czy infrastruktury miejskiej mogą być pokryte dotacją z budżetu samorządu, państwa lub Unii Europejskiej, a nowo powstała firma rozwijać może się za bankowy kredyt, czy też wkład kapitałowy tzw. "anioła biznesu". Jak znaleźć dla swojej inicjatywy źródła finansowania? Aby szukać ich we właściwym miejscu, musimy być obeznani z aktualnymi możliwościami uzyskania dofinansowań, dotacji i grantów, finansowaniem dłużnym, faktoringiem, czy też z funduszami poręczeniowymi. Specjalistyczną wiedzę na ten temat najlepiej i najbezpieczniej czerpać z fachowych książek. Ich szeroki wybór w przystępnych cenach oferuje nasza księgarnia ekonomiczna - Warszawa jest miastem, w którym mogą Państwo odebrać zakupioną literaturę osobiście, jeśli jest to dla Państwa opcja wygodniejsza od przesyłki pocztą lub kurierem. Serdecznie zapraszamy!